1) Üldtingimused 
1.Käesolevad ostu- ja tagastustingimused (“Tingimused”) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset interneti-kauplusest www.uibotalu.ee (“E-pood”) makse ja/või kohaletoimetamise moodulite ja/või nende lisade litsentse (“Toode/Tooted”) ostva isiku (“Ostja”) ja e-poe omaniku Uibo Talu OÜ, registrikoodiga 14307185, Kesk tn 17, Sooru, Valga vald, Valga maakond 68304, Eesti aadressiga.

2. Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja Müüja poolt kehtestatud litsentsitingimused.

3. Müüjal on õigus igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.uibotalu.ee ja need jõustuvad koheselt alates avaldamisest. Käesolevat veebilehte kasutades ja E-poe vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on Tingimustega nõustunud.

2) Hinnad
1. Kõik hinnad on välja toodud Eurodes. Toodete eest on võimalik tasuda kasutades järgnevaid makseviise:
1. Swedpanki pangalink (Eesti,);
2. SEB pangalink (Eesti,);
3. LHV pangalink (Eesti);
4. Luminor panga pangalink (Eesti);
5. Coop pangalink (Eesti);
6. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.uibotalu.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
7. Kui Ostja on tellimuse esitanud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldub Ostjale hind, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.


3) Ostu sooritamine E-poest
1. Ostjal on võimalik valida E-poest sobivad Tooted või Toode ning lisada see/need ostukorvi.
2. Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis, on Ostjal võimalik vajutada nuppu „soorita ost“ (ostukorvi allosas).
3. Seejärel avaneb ostjale leht "Kohaletoimetamise info", mis tuleb täita ostja andmetega. Pärast andmete sisestamist tuleb vajutada nupule "tellimuse ülevaade". Tellimuse ülevaates on võimalik vajadusel muuta kauba kohaletoimetamise infot. Ostja on kohustatud veenduma kõigi andmete õigsuses! 
4. Nüüd tuleb valida sobiv makseviis. Peale sobiva makseviisi valimist tuleb Ostjal vajutada nuppu „esita tellimus“ (Enne „esita tellimus“ nupu vajutamist on soovi korral võimalik Ostjal muuta nii oma andmeid kui ka makseviisi).
5. Järgnevalt saab Ostja tellimuse eest tasuda enese poolt valitud makseviisiga. Edukalt sooritatud tellimuse kohta saabub kinnitus nii Ostja e-mailile.
6. Tellimus täidetakse kohe, peale makse laekumist. Arve väljastatakse üldjuhul kohe või hiljemalt 24 tunni jooksul, alates makse laekumise hetkest.
7. Leping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud hetkest, mil makse ostetud Toote eest jõuab Müüja arveldusarvele.
8. Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse siis teavitatakse Ostjat sellest e-posti teel ja Ostjale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tellimisest.
9. Müüjal on õigus kohandada E-poest nähtuvat tootepakkumust, seega ei ole Müüja kohustatud jätkama mõne või kõigi E-poes saadaolevate Toodete müügiks pakkumist.

4) Kohaletoimetamine

1. Uibo Talu OÜ(www.uibotalu.ee) saadab kaupu eesti territooriumil asuvatesse Pakiautomaatidesse.

2. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

3. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

4. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

5) Kauba tagastamine

1. Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.
2. Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata ja rikkumata.
3. Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile kauba maksumus.
4. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Müüja kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressile info@uibotalu.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
6. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

6) Isikuandmete kaitse

1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Ostjale pakutavaid Tooteid.
2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta ning Ostja nimi, Ostja aadres, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, Ostja registrikood ja käibemaksukohuslase number, kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
4. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed Müüja andmebaasist.
5. Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.

7) Vastutus ja vääramatu jõud

1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

2. Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.


8) Kohaldatav õigus

1. Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.
2. Kõik vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta, on Ostjal õigus pöörduda Tartu Maakohtusse.


 Meeldivaid oste soovides !
Uibo Talu OÜ